HIPERACTIVITATEA CU DEFICIT DE ATENȚIE: EVALUARE CLINICĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ, DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL ȘI PROGRAM DE INTERVENȚIE

Psiholog BucurestiHIPERACTIVITATEA CU DEFICIT DE ATENȚIE: EVALUARE CLINICĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ, DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL ȘI PROGRAM DE INTERVENȚIE

Calendar:

Organizator: Institutul de Psihologia Dezvoltării, Anexa nr. 7 din 11.07.2019 la Aviz profesional CPR: RF-II-B-184/ 06.07.2016.

Curs de formare continuă creditat de către Colegiul Psihologilor din România cu 20 de credite profesionale în specialitățile Psihologie clinică, Psihoterapie și Psihologie educațională și consiliere vocațională.

Formator: Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan – profesor universitar la Universitatea din Pitești, psiholog principal supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut formator și supervizor în psihoterapie experiențială.

Descrirea cursului de formare profesională continuă:

Cursul are ca scop dezvoltarea unor abilități de psihodiagnostic clinic și educațional și de intervenție psihoterapeutică, țintite pe particularitățile copiilor cu hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD).

Competenţele oferite de acest curs participanților se referă la:

Competențe generale din domeniul psihologiei clinice:

  • evaluarea psihologică clinică /psihodiagnostic clinic a hiperactivității cu deficit de atenție și conceptualizarea cazului
  • identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală la copilul cu ADHD

Competențe generale din domeniul psihologiei educaționale și consilierii vocaționale:

  • evaluarea psihologică educațională/psihodiagnostic educațional a copilului cu ADHD aflat într-un context educativ/de învățare-dezvoltare

Competențe generale din domeniul psihoterapiei:

  • conceperea și implementarea unui program integrat de intervenție psihologică centrat pe copil, familie și școală în cazul hiperactivității cu deficit de atenție

Competențe specifice:

  • Cunoașterea celor mai noi teorii neurologice și genetice privind etiologia ADHD
  • Descrierea și explicarea tabloului clinic al ADHD la copii și adolescenți
  • Identificarea şi utilizarea adecvată a instrumentelor de psihodiagnostic clinic specializate: anamneza, interviul clinic, testarea copilului în contextul familiei și în context școlar, scalele de evaluare cu ancore comportamentale, teste standardizate pe populația din România
  • Analiza și evaluarea corectă a demersului de diagnostic clinic şi a modului în care sunt derivate concluziile și conceptualizarea clinică corectă a cazului
  • Intervenție de scurtă durată complexă, în context familial și școlar, pentru copiii cu ADHD

Modulul 1: Hiperactivitatea cu deficit de atenție: evaluare clinică și educațională și diagnostic diferențial – 10 ore, 10 credite 

Modulul 2: Hiperactivitatea cu deficit de atenție: program integrat de intervenție psihologică centrat pe copil, familie și școală – 10 ore, 10 credite 

Nr.  Modul  Metode de predare  Ore
Modulul 1: Hiperactivitatea cu deficit de atenție: evaluare clinică și educațională și diagnostic diferențial  10

 

1 Tabloul clinic al hiperactivității cu deficit de atenție. Factori genetici și neuropsihologici în ADHD. Diagnostic diferențial. Prezentare power-point, video 2
2 Funcțiile executive și autoreglarea emoțională în ADHD. Prezentare power-point, Exemple, video 1
3 Protocol de diagnostic clinic și educațional al ADHD: scopul și obiectivele evaluării, etape de psihodiagnostic, screening-ul pentru ADHD în școală, conceptualizarea cazului. Prezetare power-point, studii de caz 1
4 Metode și instrumente de psihodiagnostic pentru ADHD: model de anamneză, teste completate de copil, teste completate de părinți și de cadrele didactice. Instrumente standardizate pe populația din România. Exemple și studii de caz. 2
5 Evaluarea dificultăților comorbide în ADHD: opoziționism provocator, anxietate, depresie, elemente din spectrul autist, simptome psihotice. Instrumente standardizate pe populația din România. Prezentare power-point, studii de caz 2
6 Redactarea Raportului de psihodiagnostic și a Fișei de evaluare psihologică pentru orientarea școlară și profesională. Studii de caz, exemple de raport și fișă 2
 Modulul 2: Hiperactivitatea cu deficit de atenție: program integrat de intervenție psihologică centrat pe copil, familie și școală  10
1 Protocol integrat de intervenție psihoterapeutică și educațională la copilul cu ADHD Prezentare

Exemple

Studii de caz

2
2 Intervenția centrată pe copil. Program de psihoterapie individuală centrat pe dificultățile cognitive și emoționale ale copilului cu ADHD. Prezentare power-point

Exemple

2
3 Intervenția centrată pe familie. Model de program de parenting centrat pe dificultățile copilului cu ADHD. Prezetare power-point, studii de caz 2
4 Intervenția centrată pe școală. Model de program de intervenție pentru cadrele didactice, adaptat particularităților copilului cu ADHD. Exemple și studii de caz. 2
5 Tehnici de adaptare a clasei la nevoile copilului cu ADHD și integrarea acestuia în procesul instructiv-educativ. Prezentare power-point, video 2
Total  20