EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI CU ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTARE ȘI/SAU TULBURARE DIN SPECTRUL AUTIST

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI CU ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTARE ȘI/SAU TULBURARE DIN SPECTRUL AUTIST

Calendar 2022:

Organizator: Institutul de Psihologia Dezvoltării, Anexa din 12.03.2021, curs nr. 11, la Aviz profesional CPR: RF-II-B-184/ 06.07.2016.

Curs de formare continuă creditat de către Colegiul Psihologilor din România cu 20 de credite profesionale în specialitatea Psihologie clinică.

Formator: Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan – profesor universitar la Universitatea din Pitești, profesor asociat la Universitatea din Bucrești, psiholog principal supervizor în psihologie clinică.

Descrirea cursului de formare profesională continuă:

Cursul are ca scop dezvoltarea unor abilități de psihodiagnostic clinic țintite pe particularitățile copiilor cu întârzieri în dezvoltarea cognitivă și / sau cu tulburare din spectrul autist.  

Competenţele oferite de acest modul participanților se referă la:

Competențe generale din domeniul psihologiei clinice:

  • evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic a tulburărilor din spectrul autist la copil și conceptualizarea cazului

Competențe specifice:

  • Identificarea şi utilizarea adecvată a instrumentelor de psihodiagnostic clinic specializate pentru tulburările din spectrul autist la copil: anamneza, interviul clinic, teste standardizate.
  • Analiza și evaluarea corectă a demersului de diagnostic clinic specific tulburărilor din spectrul autist la copil şi a modului în care sunt derivate concluziile și conceptualizarea clinică corectă a cazului.

Teme:

Metodologia de diagnosticare clinică a copiilor cu tulburare din spectrul autist
Raportul de psihodiagnostic pentru orientarea școlară și profesională și pentru comisia de handicap.
Anamneza. Interviul clinic centrat pe copil și familie.
Evaluarea nivelului de dezvoltare al copilului: DDST II Denver Developmental Screening Test – Sistemul de evaluare a comportamentului copilului
Evaluarea complexă a simptomelor din spectrul autist: ASRS, PEP-3.
Evaluarea complexă a abilităților cognitive ale copilului cu tulburare din spectrul autist înalt funcțional. Matricile Progresive Raven Color,  Scala de inteligență WISC IV, Testul cuburilor Kohs.
Evaluarea clinică a tulburărilor emoționale la copilul cu tulburare din spectrul autist înalt funcțional: CDI – Inventarul de Depresie pentru Copii, MASC – Scala Multiaxială de Anxietate pentru Copii.
Protocolul de evaluare clinică în cadrul familiei a tulburărilor din spectrul autist la copil. Model de raport de psihodiagnostic și studii de caz.