EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE PENTRU COPIL ȘI FAMILIE ÎN SITUAȚII DE DIVORȚ, ADOPȚIE SAU TRAUMĂ

Parenting cu sufletEVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE PENTRU COPIL ȘI FAMILIE ÎN SITUAȚII DE DIVORȚ, ADOPȚIE SAU TRAUMĂ

Calendar 2022:

Organizator: Institutul de Psihologia Dezvoltării, Anexa nr. 8 din 11.07.2019 la Aviz profesional CPR: RF-II-B-184/ 06.07.2016.

Curs de formare continuă creditat de către Colegiul Psihologilor din România cu 20 de credite profesionale în specialitățile Psihologie clinică, Psihoterapie și Psihologie educațională și consiliere vocațională.

Formator: Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan – profesor universitar la Universitatea din Pitești, psiholog principal supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut formator și supervizor în psihoterapie experiențială.

Descrirea cursului de formare profesională continuă:

Cursul are ca scop dezvoltarea unor abilități de psihodiagnostic clinic și de intervenție psihoterapeutică, țintite pe particularitățile copiilor și familiilor aflate în situații de divorț, adopție sau traumă.

Competenţele oferite de acest curs participanților se referă la:

Competențe generale din domeniul psihologiei clinice:

  • evaluarea psihologică clinică /psihodiagnostic clinic a copilului și familiei care se confruntă cu situații de divorț, adopție sau traumă
  • identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală la copilul și familia aflați în situații de viață dificile

Competențe generale din domeniul psihoterapiei:

  • conceperea și implementarea unor programe integrate de intervenție psihologică centrate pe copil și familie în situații de divorț, adopție sau traumă

Competențe specifice:

  • Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru asistarea psihologică a copiilor din familiile aflate în situații conflictuale de divorț, adopție sau traumă.
  • Identificarea şi utilizarea adecvată a instrumentelor de psihodiagnostic clinic specializate: anamneza, interviul clinic, testarea copilului în contextul familiei, teste standardizate pe populația din România
  • Analiza și evaluarea corectă a demersului de diagnostic clinic şi a modului în care sunt derivate concluziile și conceptualizarea clinică corectă a cazului
  • Elaborarea unei strategii și programe eficiente de intervenție psihologică în interesul superior al copilului.

Modulul 1: Evaluarea psihologică a copilului și familiei în situații de divorț, adopție sau traumă – 10 ore

Modulul 2: Programe integrate de intervenție psihologică pentru copil și familie în situații de divorț, adopție sau traumă – 10 ore

Nr. Modul Metode de predare Ore

 

Modulul 1: Evaluarea psihologică a copilului și familiei în situații de divorț, adopție sau traumă  10

 

1 Relația de atașament părinte-copil. Observația sistematizată a relației de atașament cu testul „Strange situation”. Prezentare power-point, video 2
2 Protocol de evaluare clinică a copilului și familiei în situații de divorț și stabilirea custodiei. Evaluarea în interesul superior al copilului și surse de eroare. Instrumente de psihodiagnostic: model de anamneză, interviul copilului, interviul părinților, chestionare de parenting, teste clinice standardizate pe populația din România. Prezentare power-point

Exemple, studii de caz

2
3 Protocol de evaluare clinică a copilului și părinților în vederea adopției. Instrumente de psihodiagnostic: screening-ul ariilor de dezvoltare, al dificultăților emoționale și comportamentale și al traumelor anterioare la copil, interviul părinților, testarea stilului de parenting, teste clinice standardizate pe populația din România. Prezetare power-point, exemple, studii de caz 2
4 Trauma și abuzul asupra copilului. Protocol de evaluare clinică a copilului și familiei în situații de traumă. Strategii de identificare a abuzului fizic și emoțional asupra copilului. Teste clinice standardizate pe populația din România. Prezentare power-point, exemple și studii de caz. 2
5 Raportul de expertiză psihologică judiciară. Prezentare power-point, studii de caz 2
 

Modulul 2: Programe integrate de intervenție psihologică pentru copil și familie în situații de divorț, adopție sau traumă

 

 

10

1 Protocol integrat de consiliere și intervenție psihoterapeutică pentru copil și părinți în situații de divorț. Prezentare power-point,

Exemple,

Studii de caz

2
2 Protocol integrat de consiliere și intervenție psihoterapeutică pentru copil și părinți în situații de adopție. Prezentare power-point,

Exemple, studii de caz

2
3 Program de psihoterapie umanist-experiențială cu copilul aflat în situații traumatizante sau abuzat, centrat pe dificultățile emoționale ale copilului și reprocesarea traumei. Prezetare power-point, video, studii de caz 3
4 Intervenția centrată pe familie în cazul traumei sau abuzului asupra copilului. Exemple și studii de caz. 3
Total 20