EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)

evaluare-copilCalendar:

Workshop: EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)

Organizator: Institutul de Psihologia Dezvoltării, Anexa nr. 29 din 21.12.2021, la Aviz profesional CPR: RF-II-B-184/ 06.07.2016/ reavizat 14.07.2021.

Curs de formare continuă creditat de către Colegiul Psihologilor din România cu 10 credite profesionale în specialitățile Psihologie clinică și Psihologie educațională și consiliere vocațională.

Formator: Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan – profesor universitar la Universitatea din Pitești, psiholog principal supervizor în psihologie clinică și în psihologie educațională și consiliere vocațională, psihoterapeut formator și supervizor în psihoterapie experiențială.

Cursul are ca scop dezvoltarea unor abilități de diagnostic clinic și educațional țintite pe particularitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Competenţele oferite de acest curs participanților se referă la:
Competențe generale din domeniul psihologiei clinice și psihologiei educaționale:

 • evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, la adult, familie sau copil
 • evaluarea psihologică clinică a copiilor cu CES
 • evaluarea psihologică/psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi a personalităţii persoanelor aflate într-un context educativ/de învăţare-dezvoltare

Competențe specifice:

 • Cunoașterea procesului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale in scopul incadrarii in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale si a planificarii serviciilor si interventiilor pentru abilitare si reabilitare, inclusiv a serviciilor psihoeducationale
 • Cunoașterea rolului psihologului în echipa multidisciplinară de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 • Cunoașterea etapelor procesului de evaluare psihologică a copilului cu cerințe educaționale speciale cu scopul identificarii unor conditii sau stari patologice in aria cognitiva, afectiva, de comportament sau a personalitatii – psihodiagnostic si formularea unui program de interventie psihologica de specialitate
 • Identificarea şi utilizarea adecvată a instrumentelor de psihodiagnostic clinic și educațional specializate: anamneza, interviul clinic, teste specifice validate științific și etalonate pe populația românească.
 • Analiza și evaluarea corectă a demersului de psihodiagnostic clinic și educațional şi a modului în care sunt derivate concluziile și conceptualizarea clinică corectă a cazului
 • Întocmirea Fișei de evaluare psihologică, conform noilor cerințe prevăzute în O.M. nr. 1985/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016.

Temele abordate:

 1. Procesul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale in scopul incadrarii in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale si a planificarii serviciilor si interventiilor pentru abilitare si reabilitare, inclusiv a serviciilor psihoeducationale. Rolul psihologului în echipa multidisciplinară de evaluare.
 2. Protocol de evaluare clinică și educațională în cazul copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale: scopurile evaluării, informații relevante preliminare diagnosticului, principalele probleme care direcționează evaluarea, teste și instrumente adecvate pentru fiecare etapă a evaluării, modele de evaluare pentru probleme particulare, diagnosticul diferențial și al comorbidităților.
 3. Evaluarea proceselor psihice (aria senzorială, logică și a voinței). Teste standardizate: Bateria de Evaluare NeuroPsihologica pentru copii 3-12 ani – NEPSY, Scala de Inteligenta Wechsler pentru Copii – WISC-IV, Matricile Progresive Raven Color.
 4. Evaluarea activităților psihice (limbajul și comunicarea, jocul, învățarea, creativitatea).
 5. Evaluarea însușirilor psihice (trăsături de temperament, deprinderi, aptitudini, interese, aspirații, atitudini, comportament, caracter).
 6. Evaluarea afectivității și a comportamentului social adaptativ. Teste standardizate: Conners 3 – Scalele de Evaluare Conners, editia a 3-a, MASC Multidimensional Anxiety Scale for Children, CDI – Inventarul de Depresie pentru Copii.
 7. Întocmirea Fișei de evaluare psihologică, conform noilor cerințe prevăzute în O.M. nr. 1985/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016

Vor fi prezentate protocoale de diagnostic clinic validate științific, cele mai moderne instrumente de evaluare psihologică adaptate populației românești, studii de caz, modele de raport de evaluare psihologică. Participanților li se vor oferi instrumente calitative de psihodiagnostic specializate (model de anamneză, scale de evaluare cu ancore comportamentale, model de interviu clinic etc.).

Participanți: Pot participa la workshop psihologi, psihiatri, medici, persoane care lucrează în învățământ, cercetare, ONG-uri, cursanți în formare în psihoterapie. Persoanele care pot primi credite, conform COPSI, sunt psihologii cu atestat de libera practica. Alături de psihologi pot participa studenți și alți specialiști, însă fără a primi credite.

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Institutului de Psihologia Dezvoltării